Reisijale

Bussis on keelatud

Hoiame korda
 • Reisijal on keelatud bussis söömine/näksimine ning joomine (va vesi). Selleks arvestame sõiduaja sisse jalasirutamise-, söömise- ja WC peatused
 • Kui soovitakse bussis siiski süüa/näksida (soov lisada ka tellimusele), siis lisandub arvele/hinnale 20%
 • Reisijal on keelatud sõidu ajal püsti seista ning reisi kestel ei tohi jalutada bussi salongis ilma vajaduseta
 • Reisijal on keelatud oma tegevusega (karjumine, vali muusika kuulamine jne) bussijuhi tähelepanu häirimine bussi liikumise ajal
 • Reisijal on keelatud bussi ja selle sisustuse lõhkumine, muul viisil kahjustamine. Kõik bussis tekitatud kahju tuleb korvata bussifirmale

Hea teada

Tellimine
 • Tellimusel avaldage oma soove täpselt ja julgesti
 • OÜ Heiki Bussid esitab oma hinna/hinnapakkumise ja vajadusel täpsustavad küsimused
 • OÜ Heiki Bussid esitab hinnapakkumise koos käibemaksuga
 • Hinnale lisanduvad vajadusel parkimistasud, laevapiletid, teede- ja sillamaksud jms
 • Mitmepäevaste reiside puhul tuleb kliendil tagada bussijuhile majutus
 • Välistransfeerid ja välissõidud on maksustatud 0% käibemaksu määraga
 • OÜ-l Heiki Bussid on õigus nõuda tellimusreisi eest ettemaksu hiljemalt 3 päeva enne tellitud reisi algust, kui ei ole teisiti kokku lepitud
 • Kui soovitakse bussis näksida/süüa (soov lisada ka tellimusele), siis lisandub arvele/hinnale 20%
 • Tellija teavitab kirjalikult tellimuse kinnitamisest. Palume vastata ka pakkumise mittesobivuse korral
 • OÜ Heiki Bussid kinnitab kirjalikult tellimuse vastu võtmist
 • OÜ Heiki Bussid bussides on kasutusel positsioneerimisseadmed
 • Tellimuse kirjalikus kinnituses näidatud kilomeetrite ja tundide ületamisel lisandub täiendav tasu iga sõidetud lisakilomeetrite või -tunni eest
 • Tähtajaks tasumata summalt on OÜ-l Heiki Bussid õigus nõuda iga viivitatud päeva eest 0,5% viivist
 • Kõik bussis tekitatud kahju tuleb korvata bussifirmale
 • Reisija peab ise hoolt kandma oma pagasi eest. OÜ Heiki Bussid ei korva pagasiga seonduvaid õnnetusjuhtumeid, mis on tingitud reisija hooletusest. Bussi pakiruumidesse või bussi salongi jäetud esemete eest OÜ Heiki Bussid ei vastuta

Bussireiside reeglid

Et sõit oleks meeldiv
 • Ole kannatlik
  Enne bussi astumist lõpeta söömine, paki poolik võileib kotti ja viska prügi prügikasti. See tagab selle, et bussid oleks puhtad ja meil kõigil meeldiv reisida. Klopi/pühi jalad puhtaks ja astu rahulikult bussi
  Istu ja kinnita turvavöö. Bussis, kus on turvavöö, tuleb see ka kinnitada, kuna liiklusseaduse kohaselt ei tohi juht vedada reisijat, kes ei järgi liiklusseaduses sätestatud turvanõudeid, mille hulka kuulub ka turvavöö kasutamine. Erandina võib turvavöö kinnitamata jätta hädaseisundi korral või täiskasvanud sõitja, kelle süles on sõidu ajal alla seitsmeaastane laps. Viimasel juhul peab lapsega reisiv täiskasvanu istuma kaugemal kui bussi esimene istmerida
  Sõidu ajal ei tohi bussis seista ega jalutada bussi salongis ilma vajaduseta
  Reisijal on keelatud bussis näksimine/söömine ja värviliste jookide joomine. Näksimise/söömise korral lisandub arvele/hinnale 20%
  Hoiame puhtust! Ei kraabi ja ei sodi istmeid
  Reisija ei tohi häirida oma tegevusega (rüselemine, karjumine, valju muusika kuulamine) bussijuhti bussi liikumise ajal
  Reisijal ei ole õigust nõuda marsuudi muutmist reisi ajal
  Reisija ei tõuse istmelt enne kui buss on peatunud ning alles siis vabastab turvavöö
  Ärge jätke bussi seisu ajal oma käsipagasit ja muid väärtuslikke esemeid bussi järelvalveta – bussijuht ei saa vastutada selle kadumise või varguse eest
  Bussist lahkudes jätab reisija oma istekoha samaväärseks kui see oli bussi sisenedes. Vaata, et Sinu isiklikud asjad, ka prügi, oleksid endiselt Sinuga
  Ära pahanda kui bussijuht palub sul vaikselt istuda
  Ära pahanda kui bussijuht palub sul oma istekoht ära koristada
  Reisijad peavad järgima OÜ Heiki Bussid korranõudeid ja bussijuhi käsklusi, mis puudutavad korda ja turvalisust bussis

 

Seadus ütleb

Sõidu- ja puhkeaeg

Seadus näeb ette, et ohutuse tagamiseks peab bussijuht iga nelja ja poole tunnise sõidu järel puhkama kokku vähemalt 45 minutit ning sõiduaeg ei tohi ületada üheksat tundi.
Kahe juhiga on kliendil õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20 tundi, millest sõiduaeg on kuni 18 tundi.

 

Tellimuse tühistamine

3 kalendripäeva enne

Tellijal on õigus tellimust tühistada või muuta teatades sellest OÜ-le Heiki Bussid kirjalikult ette vähemalt 3 kalendripäeva enne planeeritud reisi algust

 • kui tellimuse tühistamine toimub 2 kalendripäeva enne planeeritud reisi algust, tuleb tasuda arve kuni 50% ulatuses
 • kui tellimuse tühistamine toimub vahetult eelneval või planeeritud reisi osutamise päeval, tuleb tasuda arve kuni 100% ulatuses

Tellija kohustub tasuma leppetrahvid 5 tööpäeva jooksul.